Прикладна математика Сайт студентки Хомишин Ольги

Ми самі з вами зв'яжемось :)
E-Mail
Google+ Google+

«Прикладна математика» - формування наукового світогляду, одним з елементів якого є володіння методами прикладної математики; - формування знань, вмінь та навичок, необхідних для використання сучасних численних методів розв’язання прикладних задач, пов’язаних з майбутньою спеціальністю;

- формування знань, вмінь та навичок, необхідних для проведення пошуку методу розв’язання конкретної прикладної задачі;
- розвиток математичної інтуїції, уміння будувати, досліджуватиматематичні моделі реальних технологічних процесів та інтерпретувати результати таких досліджень;
- створення необхідної математичної основи для подальшого вивчення математичних методів та їх застосувань.

Предмет - ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, методами розв’язання прикладних задач та оцінки похибки;
- вивчення методів побудови інтерполяційних поліномів (поліноми Лагранжа та Ньютона) для таблично-заданих функцій;
- вивчення методів обробки експериментальних даних (задача апроксимації);
- опанування методом кореляційно-регресійного аналізу;
- вивчення чисельних методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР);
- опанування методами чисельного інтегрування та диференціювання функцій;
- опанування чисельними методами рішення нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь;
- вивчення чисельних методів розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.


за цими посиланнями ви знайдете багато цікавого :)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B2